Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym 2021 Nasza Flaga PL.

Konkurs jest adresowany do uczniów:
  • oddziałów przedszkolnych,
  • przedszkoli,
  • klas I–III,
  • IV-VIII szkół podstawowych.
Warunkiem udziału jest wykonanie pracy oraz wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się w FORMULARU ONLINE pod adresem https://forms.gle/AS8ZMhRefNZsnpiM6
Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie elektronicznej nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Zgłoszoną do konkursu pracę należy dostarczyć do Kina Wawel w Wojniczu (boczne wejście) pomiędzy godziną 8.00 – 15.30
UWAGA: ocenie podlegać będą tylko te prace, których wykonawcy złożyli elektroniczną kartę zgłoszenia poprzez e – formularz.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane samodzielnie.
Tematyka konkursu:
a. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
b. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
c. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
d. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
e. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny
Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 9 maja (niedziela) o godz. 14:00.

Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Skip to content