Gminne Biuro Spisowe w Wojniczu przypomina: Rachmistrzowie spisowi mogą realizować już wywiady bezpośrednie!

Rachmistrze spisowi, realizujący dotychczas zadania spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wyłącznie w formie wywiadu telefonicznego, z dniem  23 czerwca  br. rozpoczęli pracę w terenie, co oznacza, że  mogą przeprowadzać  wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania osoby spisywanej.

Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd statystyczny do realizacji NSP 2021. Rachmistrz spisowy został wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, na którym widnieje jego imię i nazwisko a także numer identyfikatora. Rachmistrz posiada także urządzenie elektroniczne – smartfon – z którego odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje odpowiedzi respondentów.

Tożsamość rachmistrza w każdym momencie można sprawdzić. Możemy to uczynić poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl, na infolinii 22 279 99 99 lub kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym. W każdym przypadku podając imię, nazwisko i numer identyfikacyjny rachmistrza, którego chcemy sprawdzić.

Nadal też prowadzony jest przez rachmistrzów wywiad telefoniczny. Przypominamy, że  rachmistrz spisowy dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii 22 279 99 99. Można również samemu zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99  i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem „spis na żądanie”. Wszystkie formy gwarantują taki sam – wysoki – poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Przypominamy, że udział w NSP 2021 , zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., jest obowiązkowy!   Podstawową formą udziału w spisie jest samospis przez Internet na stroniespis.gov.pl

Jeśli nie dokonacie Państwo samospisu, a skontaktuje się z Wami rachmistrz spisowy, to zgodnie z art. 17a ust 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) nie można odmówić udzielenia informacji odwołując się do możliwości dokonania samospisu internetowego. Odmowa udzielenia informacji rachmistrzowi z powołaniem się przez respondenta na możliwości dokonania samospisu internetowego traktowana jest jak odmowa udziału w spisie, która skutkuje niezwłocznym wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu zasądzenia kary grzywny przewidzianej art.  57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443, ze zm.)

Skip to content