Szanowni Państwo, 

Informujemy, że ogłosiliśmy zapytania ofertowe na:

  1. Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kW w ramach realizacji zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Infrastruktura Domów Kultury 2021.
  2. Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wyposażenia do pracowni plastycznej w ramach realizacji zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Infrastruktura Domów Kultury 2021
  3. Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wyposażenia do pracowni plastycznej w ramach realizacji zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Infrastruktura Domów Kultury 2021.
  4. Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wyposażenia do pracowni plastycznej w ramach realizacji zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Infrastruktura Domów Kultury 2021.

Szczegółowe informacje o zapytaniach znajdują się na BIP pod adresem https://bip.malopolska.pl/gokwojnicz,m,323551,zapytania-ofertowe.html

Oferty można składać do 15 listopada 2021 r. do godziny 15.00

 

Skip to content