Obserwując tempo życia współczesnego człowieka, jego brak czasu, zauważyć można, że coraz częściej nabywamy rzeczy gotowe, które nie wymagają większego wysiłku –  poza udaniem się na zakupy. Sprowadza to również brak poświęcenia czasu dla innych osób

a przez to „nadwyrężanie” relacji międzyosobowych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zapraszamy dzieci, młodzież osoby dorosłe do udziału w KONKURSIE na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy do 2 kwietnia 2023 r.

 1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu na wykonanie Najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej jest:

– Parafia pw. Św. Wawrzyńca,

– Burmistrz Wojnicza,

– Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu.

 1. Celem konkursu jest:

 • Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;

 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczestników własnych pomysłów i technik wykonania Palm Wielkanocnych oraz form ich zdobienia;

 • Rozbudzanie inwencji twórczej;

 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;

 • Integracja społeczności lokalnej.

 1. Zasady konkursu:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną Palmę Wielkanocną.

Technika wykonania: materiały naturalne np:. żarnowiec, bukszpan, bazie, jałowiec, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp.

 1. Warunki udziału:

 • Wykonanie Palmy Wielkanocnej;

 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia;

 1. Miejsce i termin zgłaszania i składania prac:

Konkursowe Palmy należy przynieść na mszę święta która odbędzie się w Wojnickiej Kolegiacie w dniu 2 kwietnia o godzinie 11.00

 1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do Palmy, zawierającą imię i nazwisko uczestnika.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 2. 04. 2023 po uroczystej procesji z palmami i Mszy Świętej o godzinie 11:00.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na potrzeby organizacji
i promocji konkursu. Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac.

 1. Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe (zakupione) Palmy Wielkanocne.

Oceny prac dokona komisja w dniu 2 kwietnia 2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu,

 • Pomysłowość i inwencje twórczą uczestników konkursu,

 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych,

 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,

 • Samodzielność i estetykę wykonania pracy.

 1. Nagrody.

Za I, II oraz III miejsce przewidziano nagrody rzeczowe.

Dla pozostałych osób słodki upominek.

Skip to content