Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu zaprasza do udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Wojnicz. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej oraz dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, ul. Rynek 30 lub elektronicznie pod adresem https://forms.gle/cqotsBHJnFht3zdL6

Karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2021 r. Zgłoszoną do konkursu palmę należy dostarczyć w Niedzielę Palmową (28 marca) do Kina Wawel w Wojniczu, ul. Rynek 13. Tam o godz. 12:00 dokonana zostanie ocena palm. UWAGA: ocenie podlegać będą tylko te palmy, których wykonawcy złożyli kartę zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu.

Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.

Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:
– palmy duże – powyżej 3 metrów wysokości
– palmy średnie – od 1- 3 metrów wysokości
– palmy małe – do 1 metra wysokości

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w Niedzielę Palmową (28 marca) około godz. 12:30.
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Skip to content