Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych

dzień tyg.:
Sobota
godz.:
10.00-12.00
instruktorka:
Ewa Kłusek
opłata:
brak
miejsce:
Dom Grodzki w Wojniczu, poziom 1
http://www.gokwojnicz.pl/wp-content/uploads/2021/03/84503068_xl.jpg

Grupa Teatralna Fantastyczni stanowi jeden z fundamentów Sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu – przystani teatru amatorskiego. Zespół tworzą młodzież i dorośli zainteresowani teatrem i sztuką aktorską.

Celem działalności Grupy jest umożliwienie młodym miłośnikom sztuki aktorskiej rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z widzem. Grupę współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez nią pragną rozwijać swoje talenty i sprawdzić aktorskie predyspozycje. Każdy sezon teatralnych prób zakończony jest premierą spektaklu. Poza regularną pracą członkowie teatru zapraszani są do współpracy w ramach oprawy artystycznej wydarzeń organizowanych w Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu.

Podstawowym celem pracy z młodymi aktorami jest przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz zbudowanie stałego repertuarowego zespołu teatralnego.

Zajęcia aktorskie wzbogacają wiedzę z zakresu teorii i historii teatru, psychologii, filozofii i antropologii. Uczestnicy nabywają umiejętności przydatne nie tylko w pracy scenicznej, ale w każdej innej dziedzinie sztuki i w życiu codziennym.

Trening aktorski obejmuje:
– rozwój umiejętności nabytych w poprzednich sezonach u stałych członków zespołu
– pracę od podstaw z nowymi członkami zespołu
– eksploatacje spektakli zrealizowanych w poprzednich sezonach

Główne tematy zajęć:

Plastyka i dynamika ciała
Wyrazistość ciała
Ekspresja
Ruch sceniczny
Świadomość ciała
Ciało w przestrzeni
Koordynacja
Pamięć ruchowa
Pamięć emocjonalna
Dykcja i wymowa
Emisja głosu
Mowa sceniczna
Interpretacja tekstów literackich
Rozwijanie i materializowanie wyobraźni
Koncentracja i uwaga
Budowanie postaci (psychologia i charakterystyczność)
Bezprzedmiotowość
Praca z rekwizytem i kostiumem
Pantomima
Gry i zabawy parateatralne
Teatr impro
Teatr formy
Ćwiczenia relaksacyjne
Budowa świata scenicznego
Zadania aktorskie
Atmosfera
Improwizacja
Kontakt
Monolog wewnętrzny
Wewnętrzne samopoczucie sceniczne
Uwaga sceniczna
Gest i wola
Podświadomość w samopoczuciu scenicznym
Organizacja pracy scenicznej
Reżyseria
Analiza tekstu pod kątem reżyserskim
Praca z aktorem
Charyzma
Komunikatywność
Odporność na stres
Interpretacja rzeczywistości
Oprawa plastyczna i muzyczna reżyserowanego dzieła
Praca nad pełnym spektaklem
Eksploatacja spektakli

Skip to content