Piątkowe Spotkania Wojnickiego Klubu Filmowego

Co to jest ?

Dobrowolne zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębiać swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Głównym celem jest szerzenie kultury filmowej, co jest realizowane poprzez systematyczne organizowanie projekcji utworów, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska filmowe, a także spotkań z krytykami i twórcami filmowymi. Uczestnictwo to nie tylko okazja do poznania wartościowych i niekomercyjnych filmów, lecz także możliwość aktywnego ich oceniania, co pozwala szerzej spojrzeć na sztukę i otaczającą rzeczywistość.

Kiedy zaczynamy? : Od 6 listopada 2021 roku

Zapisz się do klubu!

Aby zostać członkiem Wojnickiego Klubu Filmowego , należy wypełnić deklarację członkowską poprzez wysłanie maila z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek oraz nr telefonu. Deklarację należy wysłać na maila gok@gok.wojnicz.pl z dopiskiem Zapis do Wojnickiego Klubu Filmowego.

Ważne!! 

Członkami Klubu mogą zostać osoby od 14 roku życia.

 

 

Skip to content