Witajcie

Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia GORDONKI skierowane dla najmłodszej grupy wiekowej czyli niemowląt oraz 3 latków.

Czym są „Gordonki”?

🎵 To zajęcia umuzykalniające oparte na Teorii Uczenia się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona, przeznaczone dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż.

🎵 Gordon twierdzi, że dzieci uczą się muzyki tak, jak uczą się języka – poprzez słuchanie i samodzielne przetwarzanie.

🎵 Na zajęciach usłyszycie rytmiczanki oraz melodie śpiewane na prostych sylabach, tak, by dziecko skupiło się na muzyce, a nie na słowach. Dzięki temu maluchy chętniej dołączają do wspólnego muzykowania. Śpiewanie bez słów skłania je do muzycznej „paplaniny”. Melodie oparte powinny być na różnych skalach muzycznych, a rytmiczanki na rozmaitych metrach.

🎵 Niezwykle istotny jest ruch towarzyszący muzyce i swoboda jego wykonywania. Kołysanie się oraz poruszanie rękami powinno być jak najbardziej naturalne i niewymuszone.

Co Was czeka na zajęciach?

🎶 różnorodne skale muzyczne

🎶 różnorodne metra

🎶 ciągły ruch

🎶 duuuużo śpiewu

🎶 integracja rówieśnicza

🎶 zacieśnianie więzi opiekun-dziecko

🎶 żywe instrumenty

🎶 pozytywny wpływ na rozwój mowy

🎶 rozwój wrodzonych zdolności muzycznych dziecka

🎶 poprawa koncentracji, uwagi i pamięci

🎶 nawiązywanie kontaktów społecznych

🎶 aktywne i wartościowe spędzenie czasu

Skip to content